Коя съм аз

who am i

Рядко идвам.

Бързо бягам.

Иронията ми е най-присъща.

Миг без време.

Град без север.

Непостоянна съм, но все една и съща.